Záruka

Podmienky záruky

  •  Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku po dobu uvedenú v popise ponuky (sekcia „ďalšie informácie“)
  • Vady a poškodenia zariadenia zistené v záručnej dobe budú bezplatne odstránené do 14 dní odo dňa doručenia zariadenia do prevádzky Predávajúceho.
  • Na použité batérie, ktoré sú označené ako „funkčný stav“, sa vždy vzťahuje 14-dňová záruka na spustenie.
  • Každé zariadenie má záručné plomby. Porušenie plomby sa rovná strate záruky.
  • Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnou obsluhou softvéru.
  • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Adresa reklamačného skladu:

Slovenský sklad:

Paxy – IT REMARKETING

Bytčická 76, P.O. BOX 5

01681 Žilina

Bezplatný odber poškodeného zariadenia zabezpečujeme prostredníctvom prepravného miesta „Packeta“ alebo vyzdvihnutím zásielky kuriérom.

Reklamačný formulár:
  •