Návraty

VRÁTIŤ NÁKUP:

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A NÁKLADY SÚVISIACE S:

Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je však povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (najlacnejšia možnosť z cenníka doručenia) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ nenesie náklady na vrátenie tovaru. Spätné zásielky vykonáva náš kuriér bezplatne.

Je možné vrátiť celú zakúpenú sadu.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Slovenský sklad:

Paxy – IT REMARKETING

Bytčická 76, P.O. BOX 5

01681 Žilina

Formulár na vrátenie:

Formulár na vrátenie
  •